Powrót 03.09.2015

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie skierowane jest do animatorów zatrudnionych na lodowiskach, w Kompleksach Sportowo – Rekreacyjnych „Moje boisko Orlik”, nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół znajdujących się w sąsiedztwie lodowisk, byłych zawodników, członków klubów sportowych oraz zawodników amatorskich drużyn hokejowych.

Miejsce i termin: Tychy, 27-29. 11. 2015r.

Głównym celem jest przeszkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska i profesjonalnego prowadzenia zajęć na lodzie.

Zajęcia będą składać się z części teoretycznej i zajęć praktycznych na lodzie. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez trenera klasy mistrzowskiej hokeja na lodzie Pana Andrzeja Tkacza, natomiast w zajęciach na lodzie asystować będą trenerzy II klasy hokeja na lodzie: Wojciech Tkacz i Dariusz Garbocz oraz Mariusz Czerkawski.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie w Hotelu Arena w Tychach.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać buty z łyżwami, kask i kij hokejowy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć na lodowiskach w zakresie nauczania jazdy na łyżwach oraz prowadzenia dziecięcych drużyn mini hokeja.

Tematyka zajęć:
– Przygotowanie animatorów do realizacji programu „Mistrzowie Białego Orlika”.
– Przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska.
– Omówienie programu „Mistrzowie Białego Orlika”.
– Przekazanie podstaw metodyki nauczania jazdy na łyżwach.
– Założenia organizacyjne testu sprawnościowego w ramach ogólnopolskich zawodów „Mistrzowie Białego Orlika” planowanych w okresie zimowym.
– Zapoznanie uczestników z grami i zabawami na lodzie.
– Demonstracja ćwiczeń pomocniczych przy nauczaniu poszczególnych elementów jazdy na łyżwach.
– Zasady i przepisy gry w mini hokeja.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o kontakt mailowy – paulina@sport7.pl