Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci organizowane są w gminach, które wyraziły chęć udziału w programie. Skierowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Prowadzą je animatorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Sport 7.

Program przewiduje 8 zajęć na lodzie, które mają na celu przygotowanie uczniów do Turnieju „Mistrzowie Białego Orlika”.

Tematyka zajęć na lodzie:

  1. Ćwiczenia rozwijające umiejętność zachowania równowagi na lodzie.
  2. Rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi i zręczności – utrwalenie właściwej pozycji do jazdy.
  3. Nauka zmiany kierunku jazdy – skręty, łuki.
  4. Nauka zatrzymania się – różne sposoby, wyczucie krawędzi łyżwy.
  5. Doskonalenie ślizgu na jednej nodze i początek nauki jazdy tyłem.
  6. Rozwijanie umiejętności nauki jazdy tyłem i początek nauki przejścia z jazdy przodem do jazdy tyłem i na odwrót.
  7. Nauczanie podstaw jazdy przekładanką przodem i tyłem.
  8. Doskonalenie jazdy przekładanką i pokazy zabaw na lodzie.