Powrót 25.11.2015

Szkolenie animatorów w Tychach

W najbliższy weekend w Tychach odbędzie się szkolenie animatorów, którego głównym celem jest przeszkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska oraz profesjonalnego prowadzenia zajęć na lodzie.

W szkoleniu weźmie udział 100 osób z całej Polski, w tym nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, członkowie klubów sportowych oraz zawodnicy amatorskich drużyn hokejowych.

Szkolenie jest bezpłatne. Zajęcia będą się składać z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych na lodzie. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez trenera klasy mistrzowskiej hokeja na lodzie, Pana Andrzeja Tkacza, natomiast w zajęciach na lodzie asystować będą trenerzy II klasy hokeja na lodzie – Wojciech Tkacz i Dariusz Garbocz oraz Mariusz Czerkawski.

Tematyka zajęć:

  • Przygotowanie animatorów do realizacji programu „Mistrzowie Białego Orlika”.
  • Przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska.
  • Omówienie programu „Mistrzowie Białego Orlika”.
  • Przekazanie podstaw metodyki nauczania jazdy na łyżwach.
  • Założenia organizacyjne testu sprawnościowego w ramach ogólnopolskich zawodów „Mistrzowie Białego Orlika” planowanych w okresie zimowym.
  • Zapoznanie uczestników z grami i zabawami na lodzie.
  • Demonstracja ćwiczeń pomocniczych przy nauczaniu poszczególnych elementów jazdy na łyżwach.
  • Zasady i przepisy gry w mini hokeja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć na lodowiskach w zakresie nauczania jazdy na łyżwach oraz prowadzenia dziecięcych drużyn mini hokeja.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.