Powrót 08.01.2012

Prezentujemy cele i środki działania Stowarzyszenia Sport 7

Zgodnie z zapisami statutu celem Stowarzyszenia Sport 7 jest aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, w tym w szczególności sportów zimowych oraz promocja wśród dzieci i młodzieży zimowych dyscyplin sportowych oraz aktywnego spędzania czasu.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Tworzenie programów szkoleniowych i struktur szkoleniowych na terenie Polski.
b) Tworzenie, koordynowanie i przeprowadzanie cyklów rozgrywek sportowych, turniejów rekreacyjnych na obiektach sportowych na terenie Polski.
c) Popularyzację sportów zimowych poprzez zapewnienie opieki medialnej, prowadzenie strony www, zapraszanie znanych sportowców do udziału w szkoleniach, poprzez promocję organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeń.
d) Organizowanie wyjazdów dla dzieci zarówno na terenie Polski jak i za granicą.
a) Pozyskiwanie i nieodpłatne przekazywanie dzieciom i młodzieży sprzętu sportowego oraz gadżetów związanych z organizowanymi akcjami.