Powrót 01.09.2017

Lodomania z Czerkawskim w Łodzi

7 października zapraszamy na Lodowisko Bombonierka w Łodzi na Lodomanie z Czerkawskim! Gry i zabawy z elementami hokeja na lodzie dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia poprowadzą: Mariusz Czerkawski oraz byli hokeiści, olimpijczycy – Andrzej Tkacz, Wojciech Tkacz i Dariusz Garbocz.

Lodomania z Czerkawskim podzielona będzie na trzy części:

 1. zamknięty trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź
 2. ślizgawka dla dzieci od 7 do 13 roku życia wraz z rodzicami – gry i zabawy na lodzie
 3. ślizgawka dla młodzieży od 14 roku życia – gry i zabawy z elementami hokeja na lodzie

Zgłoszenie dziecka do udziału w imprezie może dokonać rodzic lub opiekun prawny wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Z pośród otrzymanych zgłoszeń do udziału w imprezie zakwalifikujemy następującą liczbę dzieci:

 1. zamknięty trening dla zawodników grup młodzieżowych ŁKH Łódź – do 30 osób
 2. ślizgawka dla dzieci od 7 do 13 roku życia – do 80 osób
 3. ślizgawka dla młodzieży od 14 roku życia – do 90 osób.

Kwalifikacja uczestników do imprezy w części 2 i 3 zostanie dokonana na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytanie zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w „Lodomanii z Czerkawskim” jest bezpłatny. Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.

Lodomania z Czerkawskim – regulamin

Lodomania z Czerkawskim – oświadczenie

Cel imprezy:

 • Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży podejmowaniem aktywności fizycznej.
 • Uświadomienie dzieci i młodzieży znaczenia podejmowania aktywności fizycznej dla zdrowia i rozwoju fizycznego.
 • Wykorzystanie autorytetu sportowego jakim jest Mariusz Czerkawski do zachęcenia dzieci i młodzieży do codziennego uprawiania sportu, w szczególności hokeja na lodzie.
 • Ukazanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zmotywowanie dzieci i młodzieży do podjęcia pracy nad wyrobieniem nawyku podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie.
 • Promocja hokeja na lodzie.