Kontakt i 1%

Stowarzyszenie Sport 7
ul. Bagno 2/71, 00-112 Warszawa, KRS: 0000399291

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony, napisz do nas na adres biuro@sport7.org.pl lub skorzystaj z komunikatora przez nasz profil na Facebooku.

Pamiętaj iż Stowarzyszenie Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje wyłącznie w oparciu o celowe dotacje ze środków publicznych oraz darowizny firm i osób fizycznych wspierających nasze cele. Jeśli i TY chcesz nas wesprzeć finansowo, możesz przekazać nam darowiznę na cele statutowe lub 1% podatku z podatku dochodowego.  Pozyskane środki przeznaczamy na cele statutowe: organizujemy imprezy sportowe dla dzieci i całych rodzin, wspieramy talenty sportowe, realizujemy dziecięce sportowe marzenia o sprzęcie, szkoleniach i obozach hokejowych.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Sport 7
ul. Bagno 2/71, 00-112 Warszawa, KRS: 0000399291

Nr konta bankowego: PL 31 1240 1040 1111 0010 4342 7872, w tytule: „darowizna na cele statutowe”

Stowarzyszenie Sport 7 znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 [miejsce 7080 na liście zaktualizowanej 14 stycznia 2021 roku]

Informacja o sposobie przekazania 1%

„1% podatku”  na rzecz Stowarzyszenia Sport 7 można przekazać jedynie wprost z deklaracji rocznej PIT, wypełniając odpowiednie rubryki formularza.  Przekazując 1% z własnego PIT nie tracisz ani złotówki – rozdysponowujesz jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Dystrybucją środków zajmie się Twój Urząd Skarbowy.

UWAGA! Jeżeli w Twoim imieniu deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczysz 1% podatku. Aby przekazać 1% musisz samodzielenie złożyć zeznanie podatkowe i zrobić to we wskazanym w danym roku terminie czyli:

  • dla rozliczających PIT-37 do 30 kwietnia, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja,
  • dla rozliczających ryczałt do 31 stycznia, z korektą do końca lutego.