Informacje ogólne

Program „Mistrzowie Białego Orlika” realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki ma na celu promocję wśród dzieci zimowych dyscyplin sportowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, a także szkolenie animatorów z zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska i profesjonalnego prowadzenia zajęć na lodzie.

Program odbywa się według następującego schematu:

  • Etap I – szkolenie animatorów
  • Etap II – zajęcia dla dzieci
  • Etap III – turniej „Mistrzowie Białego Orlika”