Darowizna i 1%

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje w oparciu o darowizny firm i osób popierających inicjatywy Sport 7. Jeśli chcesz nas wesprzeć finansowo, możesz przekazać nam darowiznę na cele statutowe lub 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Z zebranych środków realizujemy turnieje hokejowe dla dzieci, imprezy sportowe jeżdżących na łyżwach, wspieramy realizację dziecięcych marzeń, np. poprzez zakup sprzętu do hokeja, czy umożliwienie uzdolnionym dzieciom dostępu do hokejowych obozów i szkoleń.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Sport 7
ul. Bagno 2/71, 00-112 Warszawa, KRS: 0000399291

Nr konta bankowego: PL 31 1240 1040 1111 0010 4342 7872, w tytule: „darowizna na cele statutowe”

Stowarzyszenie Sport 7 znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 [miejsce 7080 na liście zaktualizowanej 14 stycznia 2021 roku]

Informacja o sposobie przekazania 1%

„1% podatku” na rzecz Stowarzyszenia Sport 7 można przekazać jedynie wprost z deklaracji rocznej PIT, wypełniając odpowiednie rubryki formularza. Przekazując 1% z własnego PIT nie tracisz ani złotówki – rozdysponowujesz jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Dystrybucją środków zajmie się Twój Urząd Skarbowy.

UWAGA! Jeżeli w Twoim imieniu deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczysz 1% podatku. Aby przekazać 1% musisz samodzielenie złożyć zeznanie podatkowe i zrobić to we wskazanym w danym roku terminie czyli:

  • dla rozliczających PIT-37 do 30 kwietnia 2021 roku, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja,
  • dla rozliczających ryczałt do 31 stycznia 2020, z korektą do końca lutego.

Szczegóły można doczytać na tej rządowej stronie.