Powrót 19.01.2021

1% podatku z PIT za 2020

Stowarzyszenie Sport 7 znalazło się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 [miejsce 7080 na liście]  

Jak przekazać 1%?

„1% podatku”  na rzecz Stowarzyszenia Sport 7 można przekazać jedynie wprost z deklaracji rocznej PIT, wypełniając odpowiednią rubrykę formularza naszym KRS 0000399291.  Przekazując 1% z własnego PIT nie tracisz ani złotówki – rozdysponowujesz jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Dystrybucją środków zajmie się Twój Urząd Skarbowy.

UWAGA! Jeżeli w Twoim imieniu deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczysz 1% podatku. Aby przekazać 1% musisz samodzielenie złożyć zeznanie podatkowe i zrobić to we wskazanym w danym roku terminie czyli:

  •  dla rozliczających PIT-37 do 30 kwietnia 2021 roku, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja,
  • dla rozliczających ryczałt do 31 stycznia 2020, z korektą do końca lutego.

Szczegóły można doczytać na tej rządowej stronie.